Millora en la recollida d’aigües de pluja

Projecte constructiu i direcció d’obra de millora de recollida de les aigües de pluja a la cala Montgó, l’Escala.

L’Escala (Alt Empordà), setembre-desembre de 2013

cala_montgo_a                 cala_montgo4

Author: alpha

Share This Post On