Serveis

Estem a l’avantguarda en l’ús de les noves tecnologies i coneixements tècnics, la qual cosa ens ha permès ser molt competitius pel que fa als terminis exigits i, així, donar un alt valor afegit als projectes executats.

Foto-serveis

Els nostres camps d’actuació són, fonamentalment, els següents:

  • Enginyeria marítima, portuària i costanera
  • Enginyeria hidràulica (infraestructures per a aigua potable i clavegueram)
  • Enginyeria municipal i de territori
  • Planejament del territori i urbanisme
  • Edificació pública, residencial i industrial
  • Altres serveis professionals
  • Disseny gràfic aplicat a l’enginyeria i l’arquitectura
  • Maquetes