Edificació pública, residencial i industrial

  • Edificació privada
  • Naus industrials
  • Escoles i edificis administratius
  • Edificis públics
  • Edificis d’aparcaments
  • Càlcul d’estructures d’acer, formigó i fusta.

industrial