Enginyeria hidràulica

  • Projectes de captació, portada d’aigua, emmagatzemament i distribució a nuclis poblats.
  • Projectes de dimensionament, recollida, transport i endegament d’aigües residuals urbanes i industrials de nuclis poblats.
  • Estudis d’inundabilitat de rius i rieres.
  • Projectes de dipòsits d’abastament.
  • Projectes de potabilització d’aigües.
  • Projectes de depuració d’aigua.
  • Control i gestió de la qualitat de l’aigua.
  • Xarxes d’abastament: gestió, tarifes i plans de manteniment.
  • Inspeccions subaquàtiques de les instal·lacions.
  • Disseny de piscines.

f6f1f5

 

f3f4f2