Enginyeria marítima, portuària i costanera

 • Projectes portuaris de nova construcció.
 • Planificació portuària.
 • Estudis de viabilitat tècnica i econòmica d’inversions portuàries.
 • Projectes d’inici o renovació de concessions administratives de clubs nàutics, ports i instal·lacions nàutiques.
 • Ordenacions de flota i optimització de superfícies d’aigua en ports i dàrsenes.
 • Estudis d’implantació de marines seques.
 • Estudi i anàlisi de patologies estructurals.
 • Gestió amb l’administració de projectes marítims i portuaris.
 • Gestió integral de la costa.
 • Gestió integral i direcció de la construcció d’obres marítimes.
 • Emissaris submarins.
 • Estructures i actuacions en la ZMT.
 • Hidrografia: batimetries, control i seguiment del transport de sorres en platges, control dels fons, seguiment de l’estat d’estructures submarines i treballs subaquàtics.
 • Inspeccions submarines portuàries.
 • Estudis de dinàmica costera i de platges.
 • Estructures offshore.
 • Projectes de dragatges fluvials, portuaris i marítims.