Enginyeria municipal i del territori

  • Anàlisi i millora de traçats de carreteres i vies de circulació.
  • Avantprojectes i estudis d’alternatives de carreteres.
  • Estudis de traçat i estudis informatius de carreteres.
  • Estudis i projectes constructius d’interseccions, carrers i carreteres.
  • Projectes de ponts, viaductes i passarel·les de formigó armat, posttesat, pretesat, metàl·lics i mixtos.
  • Passarel·la per a vianants.
  • Integració mediambiental de talussos, apantallaments i murs de contenció.
  • Gestió amb l’administració.
  • Projectes i anàlisis de viabilitat tècnica i econòmica d’implantació d’estacions de servei.
  • Disseny i modificació de circuits automobilístics.

ENGINYERIA-municipal