Altres serveis professionals

 • Project Management
 • Project Construction
 • Risk Management
 • Consultoria i assessorament
 • Enginyeria bàsica
 • Enginyeria de detall
 • Avantprojectes i projectes bàsics
 • Gestió d’obres i projectes
 • Memòries valorades
 • Direcció d’obres i assistències tècniques
 • Estudis de viabilitat tècnica i econòmica
 • Informes i dictàmens pericials
 • Patologies estructurals
 • Gestió integral i direcció de la construcció d’obres
 • Gestió integral de projectes amb les diferents administracions
 • Assessorament i assistència a administracions locals
 • Inspeccions subaquàtiques d’instal·lacions
 • Resolució de conflictes

professional